توقف نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار خريد و فروش سهام (پاکشو)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم بازار سرمايه مي رساند، قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت گروه صنعتي پاکشو در سررسيد بهمن ماه 1398، با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (پاکشو) مبني بر برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي-عمومي فوق العاده، در پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف خواهند شد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر