توقف نمادهاي معاملاتي(كروي)،(تكنو)،(پلاسك)،(آپ)،(لپارس)،(پاكشو)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي توسعه معادن روي ايران(كروي)، مهندسي تكنوتار(تكنو)، كارخانجات پلاسكوكار سايپا(پلاسك)، آسان پرداخت پرشين(آپ)، كارخانجات پارس الكتريك(لپارس)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي، گروه صنعتي پاكشو(پاكشو)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي-عمومي فوق العاده متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر