تعيين كارگزار ناظر نماد معاملاتي (اعتلاح1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نسبت به تعيين كارگزار ناظر حق تقدم خريد شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز در نماد معاملاتي (اعتلاح1) حداکثر تا پايان امروز، چهارشنبه مورخ 1398/04/19 براي مشتريان خود در سامانه معاملاتي، اقدام نمايند. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر