اطلاعيه مهم در خصوص صندوق زمين و ساختمان نگين شهر ري(نگين)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، نماد معاملاتي صندوق سرمايه گذاري زمين و ساختمان نگين شهرري(نگين) با توجه به بروز مشكل در بروزرساني NAV قابل معامله نمي باشد. نماد مذكور پس از رفع مشكل فوق،بازگشايي خواهد شد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر