توقف نمادهاي معاملاتي(شفا)،(بترانس)،(شفن)،(ولساپا)،(خزاميا)،(ثاباد)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري شفا دارو(شفا)، ايران ترانسفو(بترانس)، پتروشيمي فن آوران(شفن)، ليزينگ رايان سايپا(ولساپا)، زامياد(خزاميا)، مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران(ثاباد)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر