توقف نمادهاي معاملاتي(لابسا)،(فپنتا)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي آبسال(لابسا)، صنعتي سپنتا(فپنتا)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر