بازگشايي نماد معاملاتي (كسرا)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سراميك هاي صنعتي اردكان(كسرا)با توجه به حدنصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر