آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (خپارس) با سررسيد آبان ماه 1398
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شرکت پارس خودرو(خپارس) با سررسيد آبان ماه 1398 از امروز سه شنبه مورخ 18/04/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: خپارس نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضپار8000-اختيارخ خپارس-800-14/08/1398 ضپار8001-اختيارخ خپارس-900-14/08/1398 ضپار8002-اختيارخ خپارس-1000-14/08/1398 ضپار8003-اختيارخ خپارس-1100-14/08/1398 ضپار8004-اختيارخ خپارس-1200-14/08/1398 ضپار8005-اختيارخ خپارس-1300-14/08/1398 ضپار8006-اختيارخ خپارس-1400-14/08/1398 ضپار8007-اختيارخ خپارس-1500-14/08/1398 ضپار8008-اختيارخ خپارس-1600-14/08/1398 ضپار8009-اختيارخ خپارس-1700-14/08/1398 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش طپار8000-اختيارف خپارس-800-14/08/1398 طپار8001-اختيارف خپارس-900-14/08/1398 طپار8002-اختيارف خپارس-1000-14/08/1398 طپار8003-اختيارف خپارس-1100-14/08/1398 طپار8004-اختيارف خپارس-1200-14/08/1398 طپار8005-اختيارف خپارس-1300-14/08/1398 طپار8006-اختيارف خپارس-1400-14/08/1398 طپار8007-اختيارف خپارس-1500-14/08/1398 طپار8008-اختيارف خپارس-1600-14/08/1398 طپار8009-اختيارف خپارس-1700-14/08/1398 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 18/04/1398 لغايت 14/08/1398 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 ريال زمانندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر