آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (خپارس) با سررسيد بهمن ماه 1398
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شرکت پارس خودرو(خپارس) با سررسيد بهمن ماه 1398 از امروز سه شنبه مورخ 18/04/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: خپارس نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضپار1100-اختيارخ خپارس-800-13/11/1398 ضپار1101-اختيارخ خپارس-900-13/11/1398 ضپار1102-اختيارخ خپارس-1000-13/11/1398 ضپار1103-اختيارخ خپارس-1100-13/11/1398 ضپار1104-اختيارخ خپارس-1200-13/11/1398 ضپار1105-اختيارخ خپارس-1300-13/11/1398 ضپار1106-اختيارخ خپارس-1400-13/11/1398 ضپار1107-اختيارخ خپارس-1500-13/11/1398 ضپار1108-اختيارخ خپارس-1600-13/11/1398 ضپار1109-اختيارخ خپارس-1700-13/11/1398 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش طپار1100-اختيارف خپارس-800-13/11/1398 طپار1101-اختيارف خپارس-900-13/11/1398 طپار1102-اختيارف خپارس-1000-13/11/1398 طپار1103-اختيارف خپارس-1100-13/11/1398 طپار1104-اختيارف خپارس-1200-13/11/1398 طپار1105-اختيارف خپارس-1300-13/11/1398 طپار1106-اختيارف خپارس-1400-13/11/1398 طپار1107-اختيارف خپارس-1500-13/11/1398 طپار1108-اختيارف خپارس-1600-13/11/1398 طپار1109-اختيارف خپارس-1700-13/11/1398 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 18/04/1398 لغايت 13/11/1398 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 ريال زمانندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر