آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (خپارس) با سررسيد بهمن ماه 1398
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شرکت پارس خودرو(خپارس) با سررسيد بهمن ماه 1398 از امروز سه شنبه مورخ 18/04/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: خپارس نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضپار1100-اختيارخ خپارس-800-13/11/1398 ضپار1101-اختيارخ خپارس-900-13/11/1398 ضپار1102-اختيارخ خپارس-1000-13/11/1398 ضپار1103-اختيارخ خپارس-1100-13/11/1398 ضپار1104-اختيارخ خپارس-1200-13/11/1398 ضپار1105-اختيارخ خپارس-1300-13/11/1398 ضپار1106-اختيارخ خپارس-1400-13/11/1398 ضپار1107-اختيارخ خپارس-1500-13/11/1398 ضپار1108-اختيارخ خپارس-1600-13/11/1398 ضپار1109-اختيارخ خپارس-1700-13/11/1398 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش طپار1100-اختيارف خپارس-800-13/11/1398 طپار1101-اختيارف خپارس-900-13/11/1398 طپار1102-اختيارف خپارس-1000-13/11/1398 طپار1103-اختيارف خپارس-1100-13/11/1398 طپار1104-اختيارف خپارس-1200-13/11/1398 طپار1105-اختيارف خپارس-1300-13/11/1398 طپار1106-اختيارف خپارس-1400-13/11/1398 طپار1107-اختيارف خپارس-1500-13/11/1398 طپار1108-اختيارف خپارس-1600-13/11/1398 طپار1109-اختيارف خپارس-1700-13/11/1398 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 18/04/1398 لغايت 13/11/1398 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 ريال زمانندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوه تضمين، اتخاذ موقعيت باز فروش در قراردادهاي اختيارمعامله، به شرط کفايت وجوه تضمين، براي تمامي فعالان بازار سرمايه امکان پذير مي باشد. سرمايه گذاران محترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه شماره 181/62037 مورخ 15/04/1398 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعهمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر