توقف نماد معاملاتي (شصفها1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (شصفها1) به دليل عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت مالي سالانه حسابرسي شده منتهي به 1397/12/29 براي شركت پتروشيمي‌ اصفهان‌ متوقف شد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر