توقف نماد معاملاتي (فجوش1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت جوش و اكسي‍‍ژن ايران (فجوش1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام متوقف مي‌شود. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر