حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(شبهرن)،(سدشت)،(بركتح)،(كاوهح)،(وتوسح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي نفت بهران(شبهرن)،صنايع سيمان دشتستان(سدشت)،حق تقدم شركت گروه دارويي بركت(بركتح)،حق تقدم استفاده نشده شركت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر(وتوسح)،حق تقدم استفاده نشده شركت فولاد كاوه جنوب كيش(كاوهح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر