توقف نماد معاملاتي (تجار1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت واسپاري گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان (تجار1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام متوقف شد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر