عرضه اوليه اسناد خرانه اسلامي در نماد (اخزا7151) و تعيين كارگزار ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1444/الف/98 مورخ 1398/04/16 اين شركت، روز سه‌شنبه مورخ 1398/04/18 اوراق اسناد خزانه اسلامي با تاريخ سررسيد 1399/02/24، براي اولين بار پس از پذيرش در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران در نماد (اخزا7151) عرضه مي گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعيين كارگزار ناظر براي مشتريان خود در سامانه معاملاتي در نماد (ذاخزا715)، دراسرع وقت اقدام فرمائيد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر