توقف نمادمعاملاتي (و اتي)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت گروه سرمايه گذاري آ تيه دماوند(و اتي)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيئت مديره متوقف خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر