گشايش نماد معاملاتي شركت ويتانا (غويتا1) در بازار دوم فرابورس ايران
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1443/الف/98 مورخ 1398/04/12 اين شركت، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/17 نماد معاملاتي شرکت ويتانا (غويتا1) در بازار دوم فرابورس ايران بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت به صورت حراج گشايش مي يابد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: 1) محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي مذكور (غويتا1) به ميزان 50،000 سهم تعيين مي گردد. 2) قيمت پاياني معاملات بر اساس ميانگين موزون قيمت هاي معامله شده تعيين مي گردد.3) از روز پس از گشايش، دامنه نوسان قيمت به ميزان 5 درصد قيمت پاياني روز معاملاتي قبل تعيين مي گردد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر