توقف نماد معاملاتي اختيار خريد (ضخابر8071)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد شركت مخابرات ايران (ضخابر8071) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (اخابر) متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر