توقف نماد معاملاتي اختيار خريد (ضمخا10101)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد شركت مخابرات ايران (ضمخا10101) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (اخابر) متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر