توقف نماد معاملاتي اختيار فروش تبعي (هخابر8061)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت مخابرات ايران (هخابر8061) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (اخابر) متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر