بازگشايي نمادهاي معاملاتي(كگل)،(شبهرن)،(چدن)،(بركت)،(بركتح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي معدني و صنعتي گل گهر(كگل)،نفت بهران(شبهرن)،توليدي چدن سازان(چدن)،گروه دارويي بركت(بركت)،حق تقدم شركت گروه دارويي بركت با توجه به بازگشايي نماد اصلي(بركتح)، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر