توقف نماد معاملاتي اختيار فروش (طمخا10141)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي قرارداد اختيار فروش شركت مخابرات ايران (طمخا10141) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (اخابر) متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر