بازگشايي و توقف نماد معاملاتي (واحصا1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت احيا صنايع خراسان (واحصا1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ئر خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 1398/04/17 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است درصورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. لازم به ذكر است نماد معاملاتي شركت احيا صنايع خراسان (واحصا1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز چهار‌شنبه مورخ 1398/04/19، در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1398/04/17 متوقف مي‌شود. مدير عمليات بازارهاي خرج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر