توقف نماد معاملاتي (وآرين1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (وآرين1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شرکت توسعه اقتصادي آرين متوقف شد. بديهي است نماد مذکور حداکثر دو روز کاري پس از توقف و با اعلام اين مديريت، از طريق حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر