عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (شستا0021)،(مشهد9721)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز شنبه مورخ 1397/09/17 در نمادهاي معاملاتي اوراق اجاره تامين اجتماعي (شستا0021) و اوراق مشاركت شهرداري مشهد (مشهد9721)مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر