بازگشايي نماد معاملاتي(خنصيرح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت مهندسي نصير ماشين(خنصيرح)با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر