توقف نماد معاملاتي (سباقر1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان باقران (سباقر1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1397/09/19 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1397/09/17 متوقف مي شود. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر