بازگشايي نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي (هپكو806)
به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين(هپكو806) با توجه به بازگشايي نماد معاملاتي اصلي در بازار نقد(تيپيكو) با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر