بازگشايي نمادهاي معاملاتي (وپخش)،(تايرا)،(تيپيكو)،(والبر)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي هلدينگ داروپخش(وپخش)، تراكتورسازي ايران(تايرا)، سرمايه گذاري دارويي تامين(تيپيكو) و گروه دارويي البرز (والبر) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نمادهاي مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر