حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(وصنعت)،(سپاها)،(غشاذرح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري صنعت و معدن(وصنعت)، سيمان سپاهان(سپاها)و حق تقدم استفاده نشده شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي(غشاذرح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر