توقف نماد معاملاتي اختيار فروش تبعي (هپكو8061)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت سرمايه گذاري دارويي تامين (هپكو8061) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (تيپيكو) متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر