توقف نماد معاملاتي اختيار خريد (ضپكو8071)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد شركت سرمايه گذاري دارويي تامين (ضپكو8071) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (تيپيكو) متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر