عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (شستا0021)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز چهار شنبه مورخ 1397/09/14 در نماد معاملاتي اوراق اجاره تامين اجتماعي (شستا0021)مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر