تغيير پارامترهاي بازارگرداني در نماد معاملاتي (صايند1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 1345/الف/97 مورخ 1397/09/13 اين شرکت، پارامترهاي بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن در نماد معاملاتي (صايند1) بدون محدوديت دامنه نوسان روزانه قيمت ودامنه مظنه يك درصد تعيين و جايگزين پارمترهاي بازارگرداني قبلي مي گردد. لازم به ذکر است اعمال دامنه جديد نوسان روزانه قيمت صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن در نماد معاملاتي (صايند1) از روز شنبه مورخ 1397/09/17 صورت مي پذيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر