بازگشايي نمادهاي معاملاتي(وصنعت)،(سپاها)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري صنعت و معدن(وصنعت) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي، سيمان سپاهان(سپاها)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر