توقف نمادهاي معاملاتي (مرقام)،(وخاور)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي ايران ارقام(مرقام)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي-عمومي فوق العاده مبني بر اصلاح اساسنامه و بانك خاورميانه(وخاور)جهت برگزاري جلسه هيات مديره به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادارتهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر