عرضه عمده سهام شركت گلوكوزان -(غگل)
به اطلاع مي رساند پيرواطلاعيه شماره 181/49498 مورخ 1397/08/13 مديريت عمليات بازار امروز چهارشنبه مورخ 1397/09/14 تعداد 708ر268ر102 سهم معادل 13ر51 درصد از سهام شركت گلوكوزان از طرف شركت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا به صورت يكجا ونقد و يا نقد و شرايطي به قيمت پايه هر سهم 228ر17 ريال در نماد (غگل4) عرضه خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر