توقف نماد معاملاتي (سنوين1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين1) با توجه به اظهارنظر مردود حسابرس در خصوص صورتهاي مالي سال منتهي به 30/09/1396 شركت مذكور، متوقف شد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر