توقف نماد معاملاتي (سامان1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بانك سامان (سامان1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم و عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 1397/09/18، در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/09/14 متوقف مي شود. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر