حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(شگل)،(غشاذرح)،(خموتورح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گلتاش(شگل) و حق تقدم استفاده نشده شركت هاي شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي(غشاذرح)و موتورسازان تراكتورسازي ايران(خموتورح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر