عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (شستا0021)،(شستا9911)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 1397/09/13 در نمادهاي معاملاتي اوراق اجاره تامين اجتماعي (شستا0021)، (شستا9911) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر