ادامه تعليق نماد معاملاتي (غدام1)
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ با توجه به اطلاعيه منتشر شده در تارنماي كدال به نشاني codal.ir مبني بر تمديد دوره تعليق نماد معاملاتي شركت خوراك‌ دام‌ پارس‌، تعليق نماد (غدام1) حداكثر تا تاريخ 1397/08/30 ادامه مي يابد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر