بازگشايي نمادهاي معاملاتي (قصفها)،(شسپا)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي قنداصفهان‌(قصفها)،نفت سپاهان(شسپا) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر