بازگشايي نمادهاي معاملاتي (غچين)،(والبر)،(بركت)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين (غچين)، گروه سرمايه‌ گذاري‌ البرز(والبر)، گروه دارويي بركت(بركت) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر