حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(دفراح)،(بسويچح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران(دفراح)و حق تقدم استفاده نشده شركت پارس سويچ(بسويچح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر