توقف نماد معاملاتي اختيار خريد (ضركت80001)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد شركت گروه دارويي بركت (ضركت80001) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (بركت) متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر