تعيين محدوديت حجمي نماد معاملاتي شرکت توليدات پتروشيمي قائد بصير (شبصير1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي شرکت توليدات پتروشيمي قائد بصير (شبصير1)، از روز شنبه مورخ 1397/08/19، به ميزان 10،000 سهم تعيين مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر