بازگشايي نمادهاي معاملاتي (حتايد)،(دفراح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي تايد واتر خاورميانه(حتايد)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ،حق تقدم شركت فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران(دفراح)با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر