بازگشايي و ادامه ثبت نماد معاملاتي (سپرده1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سپرده1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت و گزارش تفسيري اصلاح شده، از امروز سه‌شنبه مورخ 1397/08/15 امكان پذير مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر