پايان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتي (تسه95081)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 1395/08/15 در نماد معاملاتي (تسه95081) جهت نقل و انتقال (خريد و فروش و هبه) در تاريخ 1397/08/15 به اتمام مي رسد. لذا، نماد معاملاتي مذكور در پايان معاملات روز سه شنبه مورخ 1397/08/15 متوقف مي گردد. همچنين لازم به ذكر است، مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 1395/08/15 در نماد معاملاتي (تسه95081) جهت استفاده از تسهيلات از محل آن اوراق تا تاريخ 1397/09/15 مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر